Hacked By angarali Turkish hacker

-D¨ınyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. (Fatih Sultan Mehmed Han)